Nội dung khóa học:

  1. 1.2 Nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật

  2. Đổi lại họ tên trong hồ sơ để nhận chứng chỉ đúng

  3. 1.1Cài đặt phần mềm Storyline

   Xem trước miễn phí
  4. Các lỗi thường gặp khi cài phần mềm Storyline

   Xem trước miễn phí
  5. Phân biệt thiết bị dạy học số với bài giảng e-learning

  1. 2.1 Biến hình đối tượng với state và trigger

  2. 2.2 Làm thiết bị dạng tư liệu về mội nột dung thông quay layer (P1)

  3. 2.3 Làm thiết bị dạng tư liệu về một nội dung thông quay layer (P2))

  4. 2.4 Sử dụng Slider (phần 1)

  5. 2.5 Làm Chu kì mặt trăng sử dụng công cụ Slider

  6. 2.6 Sử dụng biến để làm TBDHS

  7. 2.7 Tạo thiết bị tính điểm số phần 1

  8. 2.8 Tạo thiết bị tính tiến bằng biến số (phần 2a)

  9. 2.9 Tạo thiết bị tính tiền bằng biến số (phần 2b)

  10. 2.10 Sử dụng marker làm thiết bị văn học, lịch sử, khoa học,..

   Xem trước miễn phí
  11. Tìm hiểu thêm ý nghĩa các câu lệnh trong phần mềm Articualte Storyline

  1. 3.1 Giới thiệu nội dung bài học

   Xem trước miễn phí
  2. 3.2 Xem và tương tác với bài giảng Sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu

   Xem trước miễn phí
  3. Tải tư liệu Quá trình sinh trưởng hạt đậu

  4. 3.4 Làm bình tưới biến số và nút

  5. 3.3 Tạo các state (trạng thái) cho hạt đậu

  6. 3.5 Làm cho cây đậu lớn lên

  7. 3.6 Thay đổi trạng thái của bình tưới và thiết lập cho học sinh làm lại

  8. 3.7 Tạo hiệu ứng cho bác nông dân di chuyển lặp lại mãi

  9. 3.8 Tạo trigger mưa nắng

  10. 3.9 Làm cho 1 vật thay đổi trạng thái liên tục theo thời gian

  1. 4.1 Demo TBDH số Thí nghiệm cho trứng vào chai

   Xem trước miễn phí
  2. 4.2 Xem và tương tác với bài giảng đã xuất bản

   Xem trước miễn phí
  3. Tải tư liệu thực hành đưa trứng vào chai

  4. 4.3 Tạo nút hướng dẫn và giải thích

  5. 4.4 Tạo hiệu ứng đốt diêm và cho vào lọ

  6. 4.5 Tạo hiệu ứng kéo quả trứng đặt lên miệng chai

  7. 4.6 Tạo hiệu ứng cho trứng chui qua miệng chai và rơi xuống

  8. 4.7 Làm xuất hiện cảnh báo nếu học sinh không làm đúng quy trình

  9. 4.8 Làm thế nào để học sinh có thể làm lại thí nghiệm

  1. 5.1 Xem và tương tác với bài giảng mẫu

   Xem trước miễn phí
  2. Tải tư liệu làm bài thiết bị điện

  3. 5.2 Kĩ thuật tìm kiếm hình ảnh

  4. 5.3 Xử lí ảnh sau khi tải về

  5. 5.4 Tạo hiệu ứng bật tắt đèn và quạt

  6. 5.5 Tạo tài khoản trên trang tìm kiếm âm thanh phục vụ làm thiết bị dạy học số

  7. 5.6 Cách làm bấm vào 1 vật thì phát âm thanh

  8. 5.7 Làm nút bật tắt tivi

  9. 5.8 Làm hiệu ứng bật tắt màm hình tivi

  1. 1. Cài đặt phần mềm Illusstrator

  2. 2. Sử dụng phần mềm Illustrator tìm kiếm xử lí hình ảnh tạo TBDHS đỉnh cao

Xem nội dung khóa học

 • $64.20
 • 51 bài học
 • 8 giờ nội dung video

Đăng kí và bắt đầu học ngay hôm nay!

Cách đăng kí: Thầy cô chuyển khoản 1500K vào STK 962.368.688 Bùi Duy Phương ngân hàng ACB chi nhánh duyên hải. Nội dung ghi: ten+SDT+TBDHS

Thời gian còn lại để nhận ưu đãi.

 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây

Với internet chúng ta có thể học mọi thứ